Blog Toggle

Czufut-Kale

Czufut-Kale

Na Krymie znajdziemy kilka skalnych miast. Czufut-Kale z racji swojej lokalizacji w pobliżu Bakczysaraju jest jednym z najłatwiej dostępnych. Czufut-Kale położone jest na szczycie góry stołowej, od zachodu, południa i północy otoczone urwiskami sięgającymi do 30 metrów wysokości. Całe miasto liczy 46 ha, przy czym aż 36 ha było niezamieszkane i służyło jako schronienie dla bydła. Obszar zabudowany znajdował się we wschodniej części i obejmował stare miasto o powierzchni 7 ha i nowe miasto (3 ha) powstałe w XV wieku.

Nikt dokładnie nie wie kiedy Czufut-Kale powstało – podawane wersje różnią się nawet o 500 lat. Pierwotna nazwa nie jest znana – obecną miasto otrzymało w XVI wieku – po przeniesieniu się Tatarów do Bakczysaraju. Wtedy w skalnym mieście pozostali tylko Karaimi. Nazwę Czufut-Kale tłumaczy się jako “Żydowska Twierdza”.

Miasto pełniło funkcje ważnego ośrodka handlowego i rzemieślniczego. W 1299 roku wojska Nogaja wdarły się do miasta i wybiły niemal wszystkich mieszkańców. W czasach chanatu miasto stało się twierdzą tatarską i otrzymało nazwę Kirk-Er. Do czasu przeniesienia się Tatarów do Bakczysaraju miasto było stolicą Chanatu Krymskiego. Mieszkali w nim Karaimi, muzułmanie i chrześcijanie.

Skalne miasto Czufut-Kale robi nadal duże wrażenie. Pięknie wkomponowane w zieleń i skały, wypełnione różnorodnymi zapachami kwitnących roślin sprawia wrażenie małego raju na ziemi. Wewnątrz murów obronnych zachowało się mauzoleum Dżanike-Chanym z 1437 roku, ruiny meczetu, dwa karaimskie domy modlitewne (kenesy z XIV i XVIII w.).

Czufut-Kale jest bardzo popularne wśród filmowców – kręcono tu wiele produkcji, m. in. sceny do filmu Pan Wołodyjowski (w scenie tej młody Nowowiejski organizuje zasadzkę na Azję Tuhaj-bejowicza).

Dodaj komentarz

ShutDown
%d bloggers like this: